Solidarność to znaczy razem

Sesja Młodzieżowej Rady Krakowa

Sesja Młodzieżowej Rady Krakowa 23 maja 2024 r.

Podczas sesji Młodzieżowej Rady Krakowa Edward E. Nowak w imieniu Stowarzyszenia Sieć Solidarności apelował o poparcie projektu ustawy o ustanowienie 4 Czerwca świętem państwowym III Rzeczypospolitej Polskiej, dniem wolnym od pracy.

Nad inicjatywą ustanowienia Święta Wolności i Praw Obywatelskich odbyła się dyskusja, w które padały znakomite argumenty, jakże wspaniale świadczące o dojrzałości młodzieży.
Obrady prowadził przewodniczący Wojciech Zalewski.

Inicjatywa została poparta jednogłośnie przez uczestników obrad, chociaż wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia.