Solidarność to znaczy razem

SOLIDARNY profesor Andrzej Białas

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" wyróżniło Dyplomem SOLIDARNY - prof. Andrzeja Białasa - b. prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, za wspieranie naszej działalności w minionym dziesięcioleciu.

Dzięki współpracy z prof. A Białasem udało nam się zrealizować znakomite konferencje naukowe w 2014 r. z udziałem plejady wybitnych naukowców ekonomistów, znawców prawa oraz problematyki samorządności a także dziennikarzy zagranicznych pracujących w Polsce w latach przełomu, z okazji rocznicy wyborów czerwcowych 1989 r. oraz powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wydana została także broszura w wystąpieniami panelistów.

W spotkaniu z prof. Andrzejem Białasem wzięli udział Edward E. Nowak - oraz Danuta Kinaszewska - wiceprezeska stowarzyszenia.