Solidarność to znaczy razem

Spotkania z młodzieżą na Grodzkiej

Spotkania z młodzieżą na Grodzkiej

W mijającym roku szkolnym VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Reja w Krakowie przeprowadziło serię spotkań z byłymi antykomunistycznymi działaczami demokratycznej opozycji. Szkołę przy ulicy Grodzkiej odwiedzili Bogusław Sonik, Zygmunt Łenyk oraz Bogdan Klich.

Młodzież z drugich klas liceum, która brała udział w tych spotkaniach poszerza na fakultetach historię oraz wiedzę o społeczeństwie. Rozmowy z gośćmi pozwoliły wzbogacić wiedzę podręcznikową o żywe spotkanie i świadectwa życia bezpośrednich uczestników zdarzeń z przeszłości.
Rozmowy dotyczyły kluczowych dla najnowszej historii Polski lat: 1980, 1981 oraz 1989.

Ponadto Bogusław Sonik oraz Bogdan Klich podzielili się z młodzieżą swoimi doświadczeniami z czasu ich pracy w Parlamencie Europejskim. W roku dwudziestej rocznicy przystąpienia Polski do Unii były to rozmowy szczególnie ważne.

Organizatorem spotkań był Paweł Rogala, nauczyciel angielskiego z Liceum oraz członek zarządu Sieci Solidarności