Solidarność to znaczy razem

Spotkanie koleżeńskie z okazji 80 urodzin Mariana Kani

W biurze Sieci Solidarności z Marianem Kanią spotkała się grupka jego najbliższych kolegów, członków naszego stowarzyszenia. Wręczyliśmy koledze Plakietę z wyrazami wdzięczności i solidarności.

We wspomnieniach powróciliśmy do okresu pracy w Hucie im. Lenina, gdzie poznali się ponad pięćdziesiąt lat temu z Edwardem Nowakiem, o pracy modernizacyjnej na wydziałach huty, szczególnie na walcowni Zgniatacz. Stanisław Handzlik wspominał powstawanie Solidarności, w której obaj pełnili funkcje wiceprzewodniczących Komisji Robotniczej Hutników, strajki.

Oglądaliśmy gazetki wydawane m.in. przez kolegę Mariana w obozie internowanych w Uhercach. Tadeusz Syryjczyk i Marian Kania, przyjaźnili się z Mirosławem Dzielskim, w 1985 roku wspólnie zakładali Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, elitarne grono intelektualistów i przedsiębiorców, które uczyło nas zasad wolnego rynku. W spotkaniu brał udział Janek Wiercioch, z którym łączą go z Jubilatem także więzi bardziej związane ze wspólną nauką córek i bliskim sąsiedztwem. Dotarł do nas także Janek Ciesielski z córką Martą, która zrobiła nam kilka wspólnych, pamiątkowych fotografii.

Z okazji jubileuszu 80 urodzin wręczyliśmy koledze plakietę z niniejszym tekstem:
Koledze Marianowi Kani
- magistrowi inżynierowi, wieloletniemu pracownikowi Huty im. Lenina w Krakowie,
-wiceprzewodniczącemu Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" (1981),
- członkowi Komitetu Strajkowego Hutników (13-16.12.1918),internowanemu, współpracownikowi podziemnych struktur Solidarności,
- jednemu z założycieli Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego w 1985 r. wraz z Mirosławem Dzielskim i Tadeuszem Syryjczykiem, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Przemysłu (1989 - 1991),
- odznaczonemu Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019),
-uhonorowanemu Medalem "Dziękujemy za wolność" (2018),
z okazji 80 urodzin
z wdzięcznością i solidarnością

Członkowie Stowarzyszenia "Sieć Solidarności"
Kraków, 08.09.2022 r.