Solidarność to znaczy razem

Spotkanie w 35. rocznicę Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"

Działacze komitetów obywatelskich z Małopolski z 1989 roku, spotkali się w 35. rocznicę powstania MKO "Solidarność" w Sali Obrad Rady m. Krakowa w dn. 13 kwietnia 2024 r., zorganizowane przez Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" oraz Prezydenta m. Krakowa.

Spotkanie otworzył Edward E. Nowak - prezes Sieci Solidarności, ówczesny działacz Solidarności, MKO oraz poseł. Mówił: "Zapewne każdy z nas marzył kiedyś o Polsce wolnej, niepodległej, demokratycznej, dostatniej, bezpiecznej... i oto, taka możliwość pojawiła się w naszym życiu 35 lat temu... Kończąc powiedział: 35 lat po przełomowym roku 1989, kraj i my obywatele mamy się dobrze, ale znowu jesteśmy głęboko podzieleni. Czy nasze doświadczenia da się zastosować dzisiaj, w innych czasach i okolicznościach...?

- Nie można mieć wątpliwości, że narodziny "Solidarności" zaważyły na losach Polski i Europy. Wiele przełomowych wydarzeń naszej najnowszej historii - łącznie z przystąpieniem państw dawnego bloku komunistycznego do NATO i Unii Europejskiej - ma swoje korzenie w polskim Sierpniu 1980 roku - podkreślił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. I dodał, że bez "Solidarności" nie mogłoby dojść do czerwcowych wyborów i gruntownej reformy państwa, odrodzenia demokracji i samorządności.

Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, kończąc swoją ponad 21 letnią przekazał na ręce Edwarda E. Nowaka pisemne podziękowania za udaną i harmonijną współpracę ze Stowarzyszeniem Sieć Solidarności".
Uczestnicy uroczystego spotkania zrobili wspólną fotografie z żegnającym się prezydentem Jackiem Majchrowskim.

Prof. Jerzy Zdrada, ważna postać Solidarności podziemnej w Małopolsce, poseł z 1989, dosyć szczegółowo omówił genezę i historię powstania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Postaramy się ten tekst zamieścić odrębnie.

Swoimi refleksjami nt wolności i minionych 35 lat podzielił się red. Adam Szostkiewicz, który był rzecznikiem prasowym MKO "Solidarność", przypominając przestrogę, że "wolność" nie jest nam dana raz na zawsze".

Danuta Kinaszewska - wiceprezeska Sieci Solidarności, złożyła uroczyste podziękowanie wszystkim działaczom komitetów obywatelskich Solidarności, komitetu wyborczego Konfederacji Polski Niepodległej, wszystkim zaangażowanym w wybory czerwcowe 1989 roku, po czym "minutą ciszy" uczciliśmy pamięć nieżyjących działaczy komitetów obywatelskich.

W dyskusji glos zabrał Stanisław Żurowski - poseł z Podhala z 1989 r., prof. Andrzej Zoll, który był przewodniczącym komisji programowej MKO a potem wiceprzewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, b. prezydent Krakowa prof. Andrzej Gołaś, Artur Then w imieniu działaczy KPN, sam także wówczas kandydował, Tadeusz Syryjczyk, późniejszy minister w rządzie T. Mazowieckiego oraz Andrzej Załuski, Maciej Gawlikowski i Mieczysław Majcher. W ich wystąpieniach było wiele refleksji, ale nie zabrakło także kontrowersji, które jak żywo przypominały tamte spory i wątpliwości z 1989 roku.

Bogusław Kośmider- zastępca prezydent Krakowa, zwrócił oryginalne dokumenty zgormadzone przez Zdzisława Bloka, na podstawie, których sporządziliśmy Listę Ludzi 4 Czerwca, w czym pracownicy urzędu wybitnie pomogli. Te materiały i wiele innych działań Sieci Solidarności pozwoliły na opracowanie Listy Ludzi 4 Czerwca liczącej 2607 nazwisk, która została opublikowana w Biuletynie naszego stowarzyszenia, jest także na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że jej sprawdzenie pozwoli na jej uzupełnienie, gdyż oceniamy, że w różnej formie, w działaniach komitetów obywatelskich brało udział co najmniej 5 tys. ludzi w Małopolsce.

Edward Nowak przedstawił Apel Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" o podjęcie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, o ustanowienie dnia 4 Czerwca, świętem państwowym III Rzeczpospospolitej Polskiej. (tekst apel jest na stronie oraz w biuletynie).

Na zakończenie przestawił dalsze plany obchodów 35. Rocznicy ROKU 1989. Czekają nas jeszcze: uroczystość głównych obchodów w Małopolsce w dniu 2 czerwca (niedziela) w Nowohucki Centrum Kultury n podczas których wręczymy kolejne Medale "Dziękujemy za wolność", otwarta będzie wystawa fotograficzna, koncert pt. "Wolność kocham i rozumiem", Piknik Wolności, dalej uroczystości ogólnopolskie w dniu 4 czerwca, następnie konferencja naukowa 12 września orgaznizowana wraz z Polską Akademią Umiejętności oraz cykl debat przygotowywanych z Muzeum Krakowa.
Spotkanie dobiegło końca. Dalsze dyskusje i spotkania, po latach, przeniosły się do sali obok gdzie był przygotowany catering.

Trzeba stwierdzić, że pomimo rozesłania ponad czterystu, zawiadomień, elektronicznie i pisemnych oraz rozmów telefonicznych, wiele osób nie przybyło na spotkanie.
Relację ze spotkania można oglądać na stronie internetowej i na facebooku, dzięki pracy Krzysztofa Nowaka oraz Jacka Niedźwieckiego; jest także sporo zdjęć uczestników spotkania, w tym portretowych, wykonanych przez Jacka M. Stokłosę. W biuletynie SSS nr. 38, dzięki Krystynie Ryczaj-Marchewczyk można przeczytać artykuł wstępny prof. Tomasza Gąsowskiego, inne okolicznościowe artykuły, apel w sprawie 4 Czerwca, wspomnienia uczestników z 1989 r., oraz Listę Ludzi 4 Czerwca Małopolski.
Dziękujemy za pomoc pracowników magistratu, szczególnie p. A.Masłowskiej,A. Przewoźnik,p. Mariusza Kisiela, B. Świerzowskiego (zdjęcia).

Foto Kronika Krakowa:

https://www.krakow.pl/otofotokronika/222101,2657,0,2673,otofoto.html[EEN]

Zdjęcia


fotografii: 46, na stronach: 3