Solidarność to znaczy razem

Spotkanie z Henryką Krzywonos - Strycharską

16 grudnia w Klubie pod Jaszczurami miało miejsce spotkanie z Henryka Krzywonos-Strycharską.

To było znakomite spotkanie, nade wszystko dzięki osobowości Henryki Krzywonos. Wychowana w krakowskim bidulu sióstr Felicjanek, Henryka stała się jedną z legend Solidarności, wielką rolę odgrywając w sierpniu 1980, gdy zatrzymała tramwaj WPK w Gdańsku a 16 sierpnia 1980 r. była jedną z tych kobiet, które podtrzymały strajk w stoczni, który przekształcił się w strajk międzyzakładowy.

W nowszych czasach, wraz z mężem adoptowała i wychowała 12 dzieci.

Od 2015 roku jest posłanką Platformy Obywatelskiej, nie za zasługi strajkowe ale za piękną, społeczną wrażliwość, zaangażowanie w mnóstwo społecznych inicjatyw.

Polecamy książkę autorstwa Krzysztofa Strycharskiego pt. "Moja żona tramwajarka"

Spotkanie prowadziła Anna Gapys Bałdyga, zorganizowane przez Jacka Niedźwieckiego z Krakowskiego Klubu Obywatelskiego przy wsparciu Sieci Solidarności.
***

Henryka Krzywonos-Strycharska (ur. 27 marca 1953 w Olsztynie) - działaczka społeczna i polityczna, motornicza, uczestniczka opozycji w okresie PRL, sygnatariuszka porozumień sierpniowych, posłanka na Sejm kilku kadencji.

Od 1973 do 1978 pracowała jako motornicza w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Oddział Komunikacji Miejskiej Tramwajowej w Gdańsku.
15 sierpnia 1980 w pobliżu Opery Bałtyckiej zatrzymała prowadzony przez siebie tramwaj, następnie została przedstawicielem WPK w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym, weszła w skład jego prezydium.

16 sierpnia, po podpisaniu w Stoczni Gdańskiej porozumienia z dyrekcją i ogłoszeniu przez Lecha Wałęsę końca strajku, wraz z Aliną Pieńkowską, Anną Walentynowicz i Ewą Ossowską zatrzymywała na bramach robotników opuszczających stocznię, co zapobiegło zakończeniu strajku.
31 sierpnia znalazła się wśród sygnatariuszy porozumień sierpniowych.

W stanie wojennym zajmowała się pomocą internowanym, była też kolporterką wydawnictw podziemnych. Była represjonowana, objęta nakazem opuszczenia Gdańska i pozbawiona możliwości zatrudnienia. Podczas jednej z rewizji została dotkliwie pobita, na skutek czego straciła ciążę.

Od 1994 do czasu przejścia na emeryturę (w 2009) prowadziła rodzinny dom dziecka w Gdańsku, wychowując wraz z mężem łącznie dwanaścioro dzieci. Od 1995 należała do Unii Wolności. Zaangażowała się w działalność ruchu społecznego Kongres Kobiet.
Posłanka do sejmu RP od 2015 roku do chwili obecnej.
Mężem Henryki Krzywonos jest Krzysztof Strycharski.

W 2006, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, została przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Została ponadto wyróżniona: tytułem honorowego obywatela Gdańska (2000), Nagrodą im. ks. Józefa Tischnera (2010), Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka (2015). W 2019 jej wizerunek znalazł się na muralu "Kobiety Wolności" w Gdańsku.