Solidarność to znaczy razem

X. rocznica śmierci Krzysztofa Kozłowskiego - spotkanie na Dębnikach

X rocznica śmierci Krzysztofa Kozłowskiego - dziennikarza Tygodnika Powszechnego, doradcy Solidarności z Nowej Huty (KRH), senatora RP, ministra spraw wewnętrznych i szefa Urzędu Ochrony Państwa w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" uczciło pamięć o ś.p. Krzysztofie Kozłowskim debatą o jego pasji politycznej w gościnnym dworku Biblioteki Kraków na Dębnikach, w dniu 27 marca 2023 r.

W pierwszej części spotkania prym wiedli specjalni goście: Andrzej Brzeziecki oraz Jan Widacki a w drugiej części bardziej współczesnej wielu uczestników spotkania, w tym osoby tak wybitne jak Tadeusz Syryjczyk, Jerzy Zdrada, Henryk Woźniakowski, Anna Kozłowska - córka Krzysztofa, Magdalena Smoczyńska córka J.Turowicza, Wojciech Wróblewski.
Spotkanie prowadził Edward E. Nowak - prezes stowarzyszenia a gości przywitała kierownik biblioteki, zaś spotkanie przygotowała Danuta Kinaszewska - wiceprezeska stowarzyszenia.

Andrzej Brzeziecki rozpoczął przypominając pierwsze lata życia Krzysztofa Kozłowskiego dorastanie w domu ziemiańskim w Przybysławicach, w otoczeniu pamiątek powstańczych, pośród rodzinnego grona w którym nie zabrakło wybitnych postaci, chociaż różnie zapisanych na kartach historii.
Prof. Jan Widacki opowiadał jak poznał Kozłowskiego, głównie w pociągu do Lublina ale skupił się nade wszystko na działalności, w ministerstwie spraw wewnętrznych, gdy pracowali nad nowymi ustawami o policji, o służbach specjalnych, powoływany był UOP. W jego opowieści nie zabrakło anegdot i ciekawych, mało znanych szczegółów.

Powołanie Krzysztofa Kozłowskiego na wiceministra a następnie ministra do resortu spraw wewnętrznych budziło zdziwienie, że poszedł na Rakowiecką - w takie miejsce ...? A jednak cywil, jako minister służb okrytych taką ponurą historią, będącym najgorszym symbolem PRLu miało swój głęboki sens, tym bardziej wobec cech Kozłowskiego, który był osobą prawdomówną i prawą, nieskłonną do radykalnych posunięć a raczej poszukującą kompromisów, nade wszystko jako państwowiec. Okres transformacji organów bezpieczeństwa, w zrozumiały sposób budził największe zainteresowanie.

Edward E. Nowak przypomniał opinie o Krzysztofie Kozłowskim znanych postaci życia publicznego:
Wałęsa: W tamtym czasie, w latach 80., tacy ludzie jak Kozłowski, a więc przygotowani, zdecydowani, inteligentni byli bardzo potrzebni, bo sytuacja była i niebezpieczna, i delikatna"
Prof. Paczkowski: Kozłowski w MSW był początkowo sam jak palec
Jerzy Osiatyński: Kozłowski był pryncypialny w sprawach zasadniczych
Marcin Król: Kozłowskiego wyróżniała wielka prawdomówność
Premier Mazowiecki: autentyczny autorytet, dobry człowiek

Dzisiaj wydaje się to niewiarygodne, ale Krzysztof Kozłowski pracował w resorcie spraw wewnętrznych zaledwie, niespełna rok (od 7 marca 1990 r. do 12 stycznia 1991 r.) a jako minister (od 6 lipca 1990) właściwie tylko pół roku.

Druga część spotkania miała charakter dyskusji, często odnoszącej się do obecnej sytuacji, z udziałem licznego grona uczestników spotkania lecz była utrzymana zdecydowanie w refleksyjnej konwencji.

Zainteresowane osoby odsyłamy do zapisu, jaki prowadził Krzysztof Nowak
Zdjęciami zilustrował spotkanie Jacek m. Stokłosa.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i znak pamięci o Krzysztofie Kozłowskim.


Andrzej Brzeziecki (ur. 1978) - historyk, dziennikarz i publicysta, redaktor "Tygodnika Powszechnego" (2002-2908), autor m.in. książek reporterskich, m.in. Armenia. Karawany śmierci, Łukaszenka. Niedoszły car Rosji (obie wraz z Małgorzatą Nocuń), Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera, Czerniawski. Polak, który oszukał Hitlera. "Kocio, Kozioł, Senator". Biografia Krzysztofa Kozłowskiego.
Nagroda im. Jerzego Turowicza (2016).

Jan Widacki - (ur. 1948 ) - absolwent UJ (1969), prawnik, kryminolog, biegły sądowy, członek Solidarności od 1980, wystąpił z PZPR po wprowadzeniu stanu wojennego, wiceminister MSW w rządzie T. Mazowieckiego, wspólarutor Raport tzw. Komisji Rokity. Ambasador na Litwie, poseł na Sejm VI kadencji (2007-2011), adwokat, profesor nauk prawnych, autor kilkunastu książek i około 300 artykułów naukowych, poseł na Sejm VI kadencji.

[EEN]

Zdjęcia


fotografii: 13, na stronach: 1