Solidarność to znaczy razem

X rocznica śmierci prof. Piotra Tomczyka - fizyka z AGH, konspiratora w stanie wojennym

X rocznica smierci prof. Piotra Tomczyka - fizyka, profesora AGH w Krakowie, konspiratora i kolportera w stanie wojennym.

Cześć Jego Pamięci
Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Prof. Piotr Tomczyk (ur. 5 grudnia 1947 r. w Cieszynie, zmarł 5 maja 2014 roku w Korzkwi k. Krakowa, gdzie został pochowany). Piotr Tomczyk studiował fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim a następnie pracował w PAN w Krakowie, gdzie uzyskał stopień dr hab. W roku 1979/80 uzyskał roczne stypendium od British Council w Imperial College. Opublikowane wyniki pozwoliły mu uzyskać dyplom D.I.C,,Diploma of Membership of Science and Technology. W roku 2000 r. został zatrudniony na stanowisku profesora AGH na Wydziale Paliw i Energii. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2005- 2012 dziekana Wydziału Energetyki i Paliw.

W okresie opozycji przedsierpniowej był stałym ogniwem sieci kolportażu wydawnictw podziemnych, docierających z Warszawy od 1976, a potem również różnorodnych krakowskich, które pobierał w ING PAN przy Senackiej.

Działał w Komisji Zakładowej Solidarności PAN przy Sławkowskiej jako reprezentat swojej pracowni. W okresie stanu wojennego i później był jednym z ważnych ogniw dystrybucji prasy i dokumentów pomiędzy RKW/RKS i innymi strukturami podziemia oraz przedstawicielami "Solidarności" i wolnymi mediami na Zachodzie. Piotr i Jego żona udostępnili swoje mieszkanie w Krakowie na skrzynkę kontaktową tego kolportażu, a w ich domu na wsi okresowo przechowywali sprzęt drukarski.br>
Piotr Tomczyk był wzorowym konspiratorem: pomimo intensywnego zaangażowania chyba nigdy nie namierzony przez SB. Piotr otrzymał ogromną wiedzę konspiratora od swojego ojca Romana Tomczyka, który w 1939 jako żołnierz 11 pułku ułanów walczył w kampanii wrześniowej. a potem był w konspiracji w Batalionach Chłopskich i partyzantce AK. W celu rozpoznania nowego miejsca dostarczania ulotek Piotr często do pomocy zabierał swoją żonę. Najpierw sprawdzał wiele wariantów i wybierała najbardziej bezpieczny. Dlatego SB nie mogła go namierzyć.

Piotr Tomczyk został uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2019).

W dniu 14 listopada 2020 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się uroczystość nadania imienia Piotra Tomczyka dla Pawilonu Wydziału Energetyki i Paliw.