Solidarność to znaczy razem

XXX. rocznica śmierci ks. Kazimierza Jancarza

Złożyliśmy kwiaty pod obeliskiem a następnie pod Tablicą Pamięci w kościele w Mistrzejowicach-Nowej Hucie. Na szarfie napisaliśmy "Dziękujemy za wolność" bowiem j Jego wybitna działalność temu służyła.

W ponurych latach 80 ib. w. wokół charyzmatycznego księdza Kazimierza Jancarza skupiły się tysiące ludzi. Jego talenty organizatorskie, kreatywność i odwaga sprawiły, że powstało "państwo mistrzejowickie", miejsce znane w kraju i za granica.

Zaczęło się od pomocy represjonowanymi ich rodzinom, wizyt w ośrodkach internowania i modlitwy przyjaciół w kaplicy kościoła, które przerodziły się w słynne msze czwartkowe za Ojczyznę, w których brało udział tysiące ludzi, krakowianie, twórcy kultury niezależnej, politycy opozycji.
Spośród najdostojniejszych, witano tam Jana Pawała II, Lecha Wałęsę, i ks. Jerzego Popiełuszkę.

Powstał Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, Duszpasterstwo Ludzi Pracy i Niezależna Telewizja Mistrzejowice (NTV).

Podczas strajku wiosennnego 1988 r. ks. Kazimierz powołał Wikariat Solidarności świadczący wszechstronną pomoc strajkującym i ich rodzinom. Tutaj po dramatycznym przebiegu akcji strajkowej, Komitet Strajkowy Hutników przekształcił się w jawny Komitet Organizacyjny doprowadzając do reaktywowania NSZZ Solidarność" w Nowej Hucie i w Krakowie.

Ksiądz Kazimierz Jancarz zmarł nagle 25 maraca 1993 r., w wolnej Polsce.

Dziękujemy za wolność
Stowarzyszenie "Sieć Solidarności"