Solidarność to znaczy razem

Zbiórki żywności - podsumowanie 2017 roku

Dotychczas wolontariusze Sieć Solidarności, uczestniczyli w jedenastu zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności w Krakowie. Pierwsza akcja w której braliśmy udział odbyła się w końcu 2013 roku. W 2017 roku uczestniczyliśmy w dwóch zbiórkach żywności. Do chwili obecnej uzyskaliśmy od darczyńców łącznie około 22,8 tony żywności. Zbieraliśmy żywność w czterech, a ostatnio w trzech sklepach na terenie Krakowa: AVITA (Rynek Podgórski 14), BIEDRONKA (ul. Lipska 28), LIDL (ul. Węglarska 4). W 2017 r. uczestniczyło w nich: wiosną 43 osoby a w grudniu 36 osób, członkowie Sieci Solidarności, nasi sympatycy oraz wolontariusze.

Wszystkim uczestnikom akcji składam najserdeczniejsze wyrazy podziękowania za udział w tych akcjach. Brali w nich udział, zarówno nasi najdzielniejsi seniorzy, ludzie 70 i 80-letni, pięknym przykładem świecili ci, którzy zabrali na zbiórkę swoje dzieci albo wnuki, były osoby publicznie znane, jak np. posłowie oraz takie, które same potrzebują wsparcia, a angażują się we wspieranie innych. Wiele osób spośród zbierających żywność uczestniczy niemal w każdej akcji i traktują to jako coś zwyczajnego, oczywistego a przecież to piękne wyrazy solidarności.

Podziękowania kieruję dla Ani Wszołek i Piotra Gawlika, którzy po raz kolejny organizują te akcje, nie bez trudu przecież. Pozdrawiamy Bank ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE, za piękną ideę i organizację i dziękujemy szczególnie p. Beacie Ciepły i Annie Roszczyk. Proszę o przyjęcie podziękowań dla pracowników sklepów firm: Avita, Lidl, Biedronka, w których zbieramy żywność za pomoc i wsparcie.

NASZYM DARCZYŃCOM należą się wyrazy podziękowania najważniejsze, bo to dzięki temu, że są ludzie którzy gotowi są dzielić się z innymi, możliwe są takie akcje. Podczas zbiórek spotyka nas wiele życzliwości, czasami widzimy niezwykłe zachowania, czujemy dobro i przyjaźń, prowadzimy piękne rozmowy. Solidarność, w tym najbardziej odczuwalnym wymiarze, dzielenia się z innymi ludźmi, wciąż jest bardzo potrzebna i oczekiwana.

Wesołych Świat Bożego Narodzenia i Solidarnego Nowego Roku 2018 życzę darczyńcom, wolontariuszom Sieci Solidarności i pracownikom sklepów biorących udział w akcji.

Edward E. Nowak
Grudzień 2017