Solidarność to znaczy razem

Zmarł Eugeniusz Oleksiński - więzień polityczny stanu wojennego z Bochni

Zmarł Eugeniusz Oleksiński - jeden z twórców Solidarności bocheńskiej, więzień polityczny stanu wojennego

Eugeniusz Oleksiński (ur. 1 stycznia 1949 r. w Mikluszowicach, pow. bocheński, zm. 23. Grudnia 2023 r. w Bochni). Absolwent LO dla Pracujących w Bochni (1979). Zatrudniony w Bielskich Zakładach Remontowo-Montażowych w Bielsko-Białej jako monter (1968-1970), a następnie w HiL (obecnie ArcelorMittal Poland) w l. 1971-1973 jako ślusarz; w l. 1973-1997 ślusarz w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni (obecnie Stalprodukt SA); w l. 1992-1995 oddelegowany do pracy w ZRM; w l. 1997-2004 koordynator w Oddziale ZPH w Tarnowie; od 2004 r. na rencie; od 2011 r. na emeryturze.

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r.; członek Komitetu Robotniczego "S" w 1980 r. (wraz K. Szwiecem, S. Kurnikiem, J. Famielcem, A. Warchołem, J. Uczkiewiczem i S. Jurczakiem); współtwórca "S" w ZPH oraz w innych zakładach na terenie Bochni w 1980 r.; organizator wielu spotkań poświęconych tworzeniu "S" w zakładach pracy na terenie Bochni (m.in. w Spółdzielni Mieszkaniowej) i NSZZ RI "S"; wiceprzewodniczący KZ "S" w ZPH (od listopada 1980 r.); członek Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej na terenie delegatury ZRM w Bochni (od października 1980 r.).

Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator z J. Orłem, J. Uczkiewiczem, S. Kurnikiem, M. Mazurem i W. Bawolskim strajku okupacyjnego w ZPH w Bochni (13-15 grudnia 1981 r.); członek Komitetu Strajkowego; zatrzymany 15 grudnia 1981 r. i aresztowany w dn. 18 grudnia 1981 r. w AŚ w Tarnowie; rodzina nie została powiadomiona o miejscu jego pobytu, a jego żona Aleksandra była przez kilka godzin przesłuchiwana w związku ze strajkiem w ZPH; w dn. 23 grudnia 1981 r. skierowano do sądu akt oskarżenia za kierowanie strajkiem; w dn. 29 grudnia 1981 r. - 5 stycznia 1982 r. przed Sądem Wojewódzkim w Tarnowie toczył się jego proces (wraz z J. Orłem, J. Uczkiewiczem i J. Klassą); skazany na trzy lata więzienia i trzy lata pozbawienia praw publicznych; osadzony w AŚ w Tarnowie i ZK w Hrubieszowie; uczestnik protestów głodowych w Hrubieszowie; zwolniony 30 sierpnia 1982 r.; po wyjściu na wolność odmówiono mu przyjęcia do pracy w ZPH oraz w innych zakładach pracy; dopiero po amnestii w 1983 r. znalazł zatrudnienie.

Działalność związkowa: KZ "S" w ZPH: wiceprzewodniczący (luty 1981-1992), przewodniczący (1992-1995); delegat na WZD RM (1981, 1992-1998); członek ZRM (1992-1995); wiceprzewodniczący Delegatury Bochnia-Brzesko (1989-1992); przewodniczący Delegatury ZRM w Bochni-Brzesku (1992-1995).

Członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w 1989 r.; brał udział w Kampanii Wyborczej L. Wałęsy w 1990 r.

Ławnik Wydziału Karnego Sądu w Bochni 2000-2004.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2023), uhonorowany medalem "Dziękujemy za wolność" (2015).