Solidarność to znaczy razem

Zmarł Ryszard Lebiest - szef Solidarności drukarzy krakowskich

Zmarł Ryszard Lebiest - szef Solidarności drukarzy krakowskich, organizator krakowskich Dni bez Prasy w 1981 r., jedynego w Polsce w pełni przeprowadzonego strajku drukarzy, w trakcie którego w Krakowie przez trzy dni nie ukazał się żaden partyjny tytuł prasowy, wydawca biuletynu "Dni bez prasy".

Ryszard Lebiest ur. 20 stycznia 1942 r.; zm. 10 stycznia 2024 r. w Krakowie. Ukończył Szkołę Poligraficzną w Krakowie ze specjalnością zecer i linotypista (1962). Zatrudniony w Krakowskich Zakładach Graficznych w Krakowie w l. 1958-1959, w Prasowych Zakładach Graficznych w Krakowie w l. 1959-1983; od 1983 r. na rencie; w l. 1983-1989 redaktor techniczny "Tygodnika Powszechnego"; w l. 1989-2012 redaktor techniczny "Dziennika Polskiego"; od 2002 r. na wcześniejszej emeryturze; od 2007 r. na emeryturze.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; członek założyciel oraz przewodniczący Tymczasowej KZ "S" w PZG w Krakowie, a następnie przewodniczący KZ NSZZ "S" Drukarzy i Dziennikarzy PZG; redaktor odpowiedzialny pisma KZ "S" PZG "Sztylecik"; w dn. 18-20 sierpnia 1981 r. organizator krakowskich Dni bez Prasy, jedynego w Polsce w pełni przeprowadzonego strajku drukarzy, w trakcie którego w Krakowie przez trzy dni nie ukazał się żaden partyjny tytuł prasowy, wydawca biuletynu "Dni bez prasy"; w lipcu 1981 r. delegat na I WZD RM, na którym został wybrany na członka ZRM.

W dn. 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie w Załężu; uczestniczył w głodówce w Załężu; zwolniony ze względu na stan zdrowia z internowania w dn. 11 marca 1982 r.; pozostawał na zwolnieniu lekarskim do stycznia 1983 r.; 29 stycznia 1983 r. na drugi dzień po zakończeniu nocnej zmiany ciężko pobity na ulicy przez "nieznanych sprawców", ze względu na uszczerbek na zdrowiu przeszedł na rentę; przewodniczący Tajnej KZ w PZG.
W l. 1983-1989 organizował pomoc dla internowanych i represjonowanych; współpracował z Komitetem Pomocy Internowanym, a następnie z Komitetem Pomocy Represjonowanym w Mistrzejowicach; słuchacz Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; działacz Ośrodka Kultury Niezależnej w Krakowie-Mistrzejowicach; w dn. 25-28 sierpnia 1988 r. brał udział i organizował Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie-Mistrzejowicach.

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" w PZG: przewodniczący (1980-1981, 1989- 1995); delegat na WZD RM (1981, 1989-1992); członek ZRM (1981,1990-1992); delegat na KZD (1990-1992). W l. 1989-2000 członek krakowskiego KO, członek Zarządu, redaktor naczelny biuletynu KO "Krakus"; członek Rady Programowej "Tygodnika Małopolska Solidarność". W 1991 r. kandydat do Sejmu RP; w l. 1998-2002 członek Prezydium Zarządu Dzielnicy IV Miasta Krakowa, zastępca redaktora naczelnego "Biuletynu Dzielnicy IV".

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), "Medalem Obywatelskim" Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (2005), medalem "Niezłomnym w Słowie" (2007) oraz medalem Za zasługi dla Małopolskiej "Solidarności" (2011). Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2014).

Biogram na podstawie Leksykonu Ludzi Małopolskiej Solidarności Adama Gliksmana.
Portret Ryszarda Lebiesta autorstwa Jacka M. Stokłosy, wręczony przez Sieć Solidarności na 80. urodziny.