Solidarność to znaczy razem

Zmarł Tadeusz Ćwięka - drukarz podziemnego wydawnictwa,

Zmarł Tadeusz Ćwięka - drukarz podziemnego wydawnictwa, działacz sekcji osób niepełnosprawnych "Solidarności".
Pogrzeb odbędzie się 6 maja 2024 r. o godz. 10:20 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Cześć Jego Pamięci
Stowarzyszenie "Sieć Solidarności"

Tadeusz Ćwięka ur.11.06.195 w Krakowie, zm. 27.0.2024, tamże.
Pracował w wydawnictwie podziemnym założonym z inicjatywy znanego działacza opozycji przedsierpniowej Józefa Śreniowskiego o nazwie LAILONIA. Był stałym drukarzem od początku 1983 r do 1987 roku; poza nim dodatkowo drukowali m.in. Andrzej Bogusz "Staszek" z AGH, Paweł Turanu- "Kudłaty" i inni. Przygotowaniem diapozytywów z makiet, prawie wyłącznie zajmował się Mirosław Szymański "Emu". Drukarnia mieściła się w Krakowie przy ul. Dekerta w mieszkaniu Krystyny Jarosz "Kamil" i działała na rzecz podziemnych władz Solidarności regionu Małopolska, który reprezentował Janusz Lupa. "Herbert". Drukowano materiały na zlecenie "Hutnika", i innych pism 'hutniczych, "Solidarności Grzegórzeckiej", "Kroniki Małopolskiej", "Miesięcznika Małopolskiego" ale także materiały dla "Solidarności Rolników Indywidualnych" i innych. W późniejszym okresie drukowano także zeszyty "Biblioteki Spotkań", jak również szereg pozycji biblioteki "Promienistych".

Po aresztowaniu Józefa Śreniowskiego pod koniec 1984 r. drukarnia funkcjonowała głównie na potrzeby Biblioteki "Promienistych". Poza drukowaniem, Tadeusz Ćwięka czasami zajmował się także kolportażem, jeździł mn.in. do Warszawy z kompletem wydawanych w Małopolsce podziemnych pism z przeznaczeniem dla paryskiej "Kultury". Ta działalność została opisana w pracy pani dr Cecylii Kuty. Warto dodać, że Tadeusz Ćwięka pracował jako drukarz podziemny pomimo nękającej go od 1969 roku cukrzycy insulinozależnej.

W późniejszym okresie tj. w 1989 r. zaangażował się w odtworzenie struktury Solidarności, a następnie kierował Sekcją Osób Niepełnosprawnych w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Małopolska, pełniąc funkcję Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Osób Niepełnosprawnych, a po utworzeniu w Gdańsku Krajowej Sekcji Osób Niepełnosprawnych i jako członek Prezydium tejże Sekcji oddelegowany przez Komisję Krajową i KSON -był jednym z uczestników podczas tworzenia ustawy o Zatrudnieniu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z roku 1991).

Tadeusz Ćwięka zmarł po krótkiej, ciężkiej chorobie.