Solidarność to znaczy razem

Całostka filatelistyczna Poczty HL S z okazji 25 rocznicy strajków w Nowej Hucie