Solidarność to znaczy razem

Tablica pamięci ks. Kazimierza Jancarza w Mistrzejowicach

Tablica pamięci ks. Kazimierza Jancarza, ufundowana została ze składek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność całego kraju i osób prywatnych. Poświecenia dokonał dnia 3.03.1994 r. w Kościele św. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach-Nowej Hucie ks. Infułat Stanisław Małysiak.