Solidarność to znaczy razem

Huta stanęła. Strajk w Hucie im. Lenina 26 kwietnia - 5 maja 1988  

2018-04-26
Trzydzieści lat temu w nowohuckim kombinacie metalurgicznym, Hucie im. Lenina, wybuchł strajk. Mieszkańcy Krakowa przekazywali sobie informację: "huta stanęła". W ciągu kilku godzin protest zainicjowany z przyczyn ekonomicznych nabrał charakteru solidarnościowego.

Trzydzieści lat temu w nowohuckim kombinacie metalurgicznym, Hucie im. Lenina, wybuchł strajk. Mieszkańcy Krakowa przekazywali sobie informację: "huta stanęła". W ciągu kilku godzin protest zainicjowany z przyczyn ekonomicznych nabrał charakteru solidarnościowego. W tych dniach doszło do zespolenia trzech grup domagających się spełnienia postulatów strajkowych: niepracujących już w HiL liderów Solidarności z lat 1980-1981, którzy po kryjomu przedostali się na teren Kombinatu, aktywnych w latach 80. członków podziemnych struktur oraz osób nowych - inspiratorów strajku.

Wystawa nakreśla historię Solidarności, przybliża przyczyny, charakter i skutki działalności antykomunistycznej w PRL. Przypomina o paradoksie Nowej Huty, która - budowana z zamiarem stworzenia idealnego socjalistycznego miasta - wraz z upływem lat stała się jednym z ważniejszych ośrodków sprzeciwu społeczeństwa wobec władzy. Wystawa przez pryzmat protestu nowohuckich robotników ukazuje opozycyjne cele i ideały lat 80., a także ponadczasowe wartości, takie jak solidarność, odwaga, lojalność.

Narracja o strajku, jego genezie, przebiegu i konsekwencjach jest opatrzona licznymi fotografiami wykonanymi przede wszystkim na terenie Kombinatu oraz eksponatami związanymi głównie z Hutą im. Lenina oraz działalnością opozycji. Wystawa opowiada też o skali wsparcia wobec hutników ze strony różnych środowisk. Lokuje nowohucki sprzeciw w szerszym kontekście strajków, które wybuchły w całym kraju wiosną i latem 1988 r.

Przygotowanie ekspozycji było możliwe dzięki życzliwej współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Stowarzyszeniem Sieć Solidarności, Komisją Robotniczą Hutników NSZZ "Solidarność", Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski oraz osobami prywatnymi, w tym uczestnikami opisywanych na wystawie wydarzeń, którzy podzielili się swoimi pamiątkami i wspomnieniami.

Wsparcia udzieliła firma Sambud-2 oraz Rada Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa.

Wystawa czynna jest od 26 kwietnia 2018 r. do 13 stycznia 2019 r. w Muzeum PRL-u.

Kurator wystawy: Agata Klimek.


Katalog


Lista wystaw