Solidarność to znaczy razem

Czesak Władysław

Informacja z listy Internowani

przewodniczący Koła Gminnego NSZZ RI "S" w Niedzieliskach gm. Szczurowa, internowany 15.12.1981 - decyzja nr 80/81, Załęże, zwolniony 30.01.1982.