Solidarność to znaczy razem

Donimirski Jerzy Maria

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Jerzy Donimirski (ur. 12.09.1960) ukończył II LO im Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, absolwent Politechniki Krakowskiej, potem w Akwizgranie, architekt. Pracował w biurach architektonicznych w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Jako student PK był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Będąc studentem III roku, brał udział w spektakularnej akcji wmurowania w dn. 25.08.1982 na Rynku Głównym w Krakowie płyty pamiątkowej z napisem o treści "Nie oddamy Sierpnia”, dla uczczenia drugiej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych; wraz z Antonim Zielińskim udając robotników w dokonali wmurowania Tablicy. W następstwie tego został aresztowany i internowany w Ośrodku odosobnienia w Uhercach w okresie od 07.09. do 16.11.1982 r. Po wyjściu z internowania udało mu się wyjechać ze studencką ekspedycja naukową do Maroka, a potem podróżował po różnych krajach. Wrócił do Polski w 1989 r. i zajął się remontami i rewitalizacją majątku oraz działalnością biznesową. Jest właścicielem sieci hoteli (Pałacu Pugetów, Gródka, Polskiego, Dworu Kościuszko i Zamku Korzkiew).Prowadzi działalność charytatywną, jest członkiem Zarządu Fundacji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2020).


Informacja z listy Internowani

Student III r. architektury Politechniki Krakowskiej, członek NZS, internowany 28.08.1982 - decyzja nr 478, Uherce, zwolniony 08.11.1982.