Solidarność to znaczy razem

Drechsler Tadeusz

Informacja z listy Internowani

pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Krakowie, internowany 01.IX 1982 - decyzja nr 466, Uherce, zwolniony 22.11.1982.