Solidarność to znaczy razem

Duchnik Jan Zenon

Informacja z listy Internowani

członek KZ "S" w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Starej Wsi, działacz Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S" w Limanowej, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 50/81, Załęże, zwolniony 02.03.1982.