Solidarność to znaczy razem

Dusza Stanisław

Informacja z listy Internowani

pracownik Fabryki Silników Elektrycznych "Tamel" w Tarnowie, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ "S", internowany 18.12.1981 - decyzja nr 88/81, zwolniony 19.12.1981.