Solidarność to znaczy razem

Gądek Kazimierz

Informacja z listy Internowani

elektryk, pracownik NPIP "Montin", członek NSZZ "S", internowany 18.12.1981 - decyzja nr 381, Nowy Wiśnicz, 24.12.1981 aresztowany. - Za udział strajku w HiL.


Informacja z listy Aresztowani

pracownik NPIP "Mon-tin", aresztowany 24 XII 1981 - 18 I 1982.