Solidarność to znaczy razem

Głowacki Kazimierz

Informacja z listy Internowani

inżynier górnik, przewodniczący KZ NSZZ "S" w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, internowany 30.04.1982 - decyzja nr 440, aresztowany 03.05.1982.