Solidarność to znaczy razem

Godlewski Jan Piotr

Informacja z listy Internowani

inżynier, członek Prezydium KZ NSZZ "S" w CeBeA, internowany 15.12.1981 - Nowy Wiśnicz, aresztowany 23.12.1982. Skazany za organizowanie strajku na l/2 roku w zawieszeniu.


Informacja z listy Aresztowani

(1949), pracownik CeBeA w Krakowie, aresztowany 23 XII 1981 - 12 II 1982.