Solidarność to znaczy razem

Grzechynka Barbara

Informacja z listy Internowani

ekonomistka, przewodnicząca KZ NSZZ "S" w Zakładach Przemysłu Gumowego "Stomil", członek ZR Małopolska NSZZ "S", internowana 13.12.1981 - decyzja nr 270, Gołdap, Darłówek, zwolniona 10.03.1982.