Solidarność to znaczy razem

Gubernat Jerzy Alojzy

Informacja z listy Internowani

technik mechanik, członek KZ NSZZ "S" w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 307, Nowy Wiśnicz, zwolniony 02.01.1982.