Solidarność to znaczy razem

Halgas Adolf

Informacja z listy Internowani

przewodniczący KZ NSZZ "S" w Rafinerii Nafty w Gorlicach, członek MKZ Gorlice, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 15/81, Załęże, zwolniony 04.01.1982.