Solidarność to znaczy razem

Kandler Jerzy

Informacja z listy Internowani

inżynier budownictwa, przewodniczący ZZ Budowlanych w "Stolbudzie" Grybów, internowany 14.12.1981 - decyzja nr 4/ 81, Załęże, zwolniony 28.12.1981.