Solidarność to znaczy razem

Kania Marian

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Marian Kania - inżynier w Hucie im. Lenina, wiceprzewodniczący KRH NSZZ "Solidarność", internowany, działacz podziemnych struktur w l. '80 ub.w,, jeden z założycieli Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, wiceminister przemysłu w l. 1989-1991.

Marian Kania ur. 8 września 1942 r. w Sosnowcu, absolwent AGH, mgr. inż. elektryk. Był pracownikiem Huty im. Lenina w Pionie Gł. Energetyka. - TE.

Należał do NSZZ "Solidarność" od początku powstania tj. od IX.1980 r., był członkiem KRH oraz wiceprzewodniczącym ds. organizacyjnych. Szczególnie był zaangażowany w niezależne inicjatywy gospodarcze wraz z doradcą KRH Mirosławem Dzielskim. Współzałożyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (utw. 1985, oficjalnie 1987).

Podczas strajku 13-16/16 grudnia 1981 r. ogłoszonym po wprowadzeniu stanu wojennego, był członkiem Komitetu Strajkowego Huty, odpowiedzialny za techniczne funkcjonowanie Huty podczas strajku, uczestniczył także w rozmowach z Dyrekcją Huty podczas strajku. Po jego pacyfikacji został internowany od 16 grudnia przez kilka dni do 24 grudnia 1981 r. Ponownie aresztowany 1 września 1982 w Uhercach i zwolniony 5 grudnia 1982 r. za prowadzenie działalności konspiracyjnej. W późniejszym okresie Marian Kania współpracował z TKRH.

W okresie 1990 - 1991 Marian Kania był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Jest członkiem Stowarzyszenia "Sieć Solidarności".

Marian Kania został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019), uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2018).


Informacja z listy Internowani

inżynier, wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych KRH, internowany 16.12.1981 - decyzja nr 355, zwolniony 20.12.1981. Internowany ponownie l.09.1982 - decyzja nr 461, Uherce, zwolniony 24.11.1982.