Solidarność to znaczy razem

Kawalec Anna

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Anna KAWALEC (ur.23.11.1955), filmoznawca.

Współpracowała z SKS - podpisała deklaracje SKS-u 17.05.1977 r.

Zaangażowana w pomoc powstającym strukturom związku w HiL w pierwszych miesiącach oraz tworzenie struktur międzyzakładowych w Małopolsce.

Pracownik etatowy Sekcji Kultury ZR Małopolska, kierowała kolportażem w ramach systemu ABC, współpracowała przy organizacji "Sacrosongu" w Krakowie, pracowała także w Radzie Programowej MKZ-tu.

Internowana 13 XII 1981 - 24 XII 1981, ponownie internowana 18 V 1982 - 9 VII 1982.

Aktywnie działała w dziedzinie pomocy charytatywnej, dlatego objęto ją działaniami operacyjnymi przez SB.

Uczestniczyła w opracowywaniu "Encyklopedii Solidarności".


Informacja z listy Internowani

filmoznawca, pracownik etatowy Sekcji Kultury ZR Małopolska, internowana 13.12.1981 - decyzja nr 303, zwolniona 24.12.1981. Ponownie internowana 18.05.1982 - decyzja nr 452, zwolniona 09.07.1982.