Solidarność to znaczy razem

Kleszczyńska Barbara

Informacja z listy Internowani

historyk sztuki, przewodnicząca KZ NSZZ "S" w Pracowniach Konserwacji Zabytków, internowana 15.12.1981 - z wezwania - decyzja nr 349, zwolniona 24.12.1981.