Solidarność to znaczy razem

Kopacz Janusz

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 13 lipca 1945 r. w Krośnie.

Absolwent ZSZ w Krośnie (1962).

Pracował jako tokarz: w Zakładach Naprawczych Urządzeń Naftowych w Krośnie (1962-1968), w Zakładach Mechanicznych

"Ponar" w Tarnowie (1968-1971), w FMWiG

"Glinik" w Gorlicach (1971-1982). Od 1 września 1981 r. do 13 grudnia 1981 r. pracownik delegatury ZRM w Gorlicach. Od 1982 r. podjął się własnej działalności gospodarczej, w l. 1983-1985 zaangażowany w budowę kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Siedliskach; od 1986 r. na rencie inwalidzkiej; od 2011 r. na emeryturze.

W NSZZ "Solidarność" od 1981 r. Inicjator powstania KZ NSZZ "S" FMWiG Glinik w Gorlicach (współpracował m.in. z bratem A. Kopaczem, członkiem Komitetu Strajkowego w Krośnie, pracownikiem krośnieńskiego "Naftometu", który pomagał mu w tworzeniu struktur związku i nawiązywaniu kontaktów, z R. Stawiarskim, J. Dylągiem, T. Gerhardtem, M. Dylągiem, B. Sajderą i H. Jędrusiakiem, z grupą inicjatywną NSZZ Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Nowym Sączu oraz z organizatorami niezależnych związków z Krakowa), od 1981 r. wiceprzewodniczący KZ; delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym został wybrany na członka ZRM, od 1 września 1981 r. oddelegowany do pracy w delegaturze ZRM w Gorlicach, gdzie zajmował się sekcją informacyjną.

Kolporter prasy podziemnej (m.in. "Solidarność Glinika", "Wolny Górnik", "Hutnik", "Janosik") i wydawnictw niezależnych, drukarz i kolporter ulotek, uczestnik akcji plakatowania.

Internowany 13 grudnia 1981 r. w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony 24 grudnia 1981

r. Inwigilowany i rozpracowywany przez SB w l. 1981-1983. Po wyjściu na wolność, namawiany bezskutecznie (podczas trwającego osiem godzin przesłuchania) do podpisania współpracy z SB jako TW. Po powrocie do pracy w FMWiG Glinik w Gorlicach, szykanowany (kilka razy zwalniany i następnie przywracany do pracy), ostatecznie musiał z niej odejść; uczestnik mszy św. za ojczyznę.

W 1989 r. zaangażowany w tworzenie KO "S" i w przygotowania do wyborów parlamentarnych i samorządowych. W l. 1990-1994 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy w Bobowej.

Uhonorowany Medalem "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności".

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

wiceprzewodniczący KZ NSZZ "S" w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik", etatowy pracownik Delegatury w Gorlicach, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 16/81, Załęże, zwolniony 24.12.1981.