Solidarność to znaczy razem

Kośla Kazimierz

Informacja z listy Internowani

rolnik, członek NSZZ RI "S", internowany 17.04.1982 - decyzja nr 57/82, Załęże, zwolniony 29.05.1982.