Solidarność to znaczy razem

Kucia Marek

Informacja z listy Internowani

student prawa UJ, pracownik ZR, internowany 20.12.1981 - decyzja nr 392, areszt przy ul. Mogilskiej 109, zwolniony 24.12.1981. (TW "Bart")