Solidarność to znaczy razem

Kuranda Grażyna

Informacja z listy Internowani

sekretarz Delegatury NSZZ "S" w Nowym Targu, internowana 15.12.1981 - decyzja nr 181/81, Nisko, Gołdap, zwolniona 12.03.1982.