Solidarność to znaczy razem

Lassota Józef

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 24 października 1943 r. w Siedliskach, pow. gorlicki.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1968).

Pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Mielec" w l. 1968-1970 jako starszy konstruktor; od 1970 r. zatrudniony w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa "COCH" i Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Chemicznych i Chłodniczych "CeBeA" w Krakowie jako starszy konstruktor, kierownik działu i zastępca dyrektora (1989-1990); dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (1991-1992), w okresie późniejszym polityk i samorządowiec; w l. 2002-2006 prowadził własną działalność gospodarczą; od 2007 r. współpracuje z Burmistrzem Wieliczki jako jego pełnomocnik ds. inwestycji i kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

W NSZZ "S" od 1980 r.; współzałożyciel "S" w CeBeA; sekretarz KZ "S" (1980-1981); w dn. 11-12 września 1980 r. brał udział w spotkaniach na temat utworzenia wolnych związków zawodowych (Tymczasowego MKZ); w dn. 15 września 1980 r. wybrany na członka MKZ Małopolska, w którym pełnił funkcję Sekretarza; współpracownik "Gońca Małopolskiego"; sygnatariusz Deklaracji Założycielskiej Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (1981), od 9 października 1981 r. członek prezydium KOWzP; działacz Komisji Krakowskiej przy MKZ Małopolska; był przedmiotem działania operacyjnego SB, mającego go zdyskredytować w oczach współpracowników, co przyczyniło się do porażki w wyborach na członka ZRM i delegata na KZD podczas I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r.

Uniknął internowania w dn. 13 grudnia 1981 r. ze względu na wyjazd poza Kraków; w dn. 14 grudnia 1981 r. współorganizował strajk w CeBeA. W tym samym dniu poprowadził w Collegium Novum UJ wraz z T. Piekarzem spotkanie przedstawicieli "S" poświęcone sytuacji w strajkujących zakładach i zachowaniu na wypadek ataku na protestujących; po rozbiciu strajku w CeBeA został zatrzymany wraz z K. Pakońskim, J. Godlewskim i J. Walą; internowany 15 grudnia 1982 r. i przewieziony na KW MO przy ul. Mogilskiej, a następnie do ZK w Nowym Wiśniczu; aresztowany 23 grudnia 1981 r. i osadzony w AŚ przy ul. Montelupich; skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata (12 lutego 1982 r.); internowany ponownie 14 maja 1982 r.; zwolniony 6 lipca 1982 r.; po rewizji wniesionej do Sądu Najwyższego został skazany przez Sąd Wojewódzki w Krakowie na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz 15 tys. zł grzywny (21 stycznia 1983 r.); w l. 1982-1986 członek redakcji (wraz z K. Pakońskim i J. Godlewskim) pisma "Kurierek CeBeA".

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" w CeBeA: członek KZ (1980-1981), przewodniczący (1989-1990); sekretarz MKZ (1980-1981); delegat na WZD RM (1981).

Wicewojewoda Krakowski (1991-1992); Prezydent Miasta Krakowa (1992-1998); Radny Miasta Krakowa (1994-2006); Poseł na Sejm III i VII kadencji (1997-2001 i 2011-nadal); kandydował do Sejmu RP w 2001 r., do Parlamentu Europejskiego (2004), do Senatu RP (2005); w l. 2002 i 2006 kandydował na urząd Prezydenta Miasta Krakowa - w 2002 r. uzyskał poparcie ZRM NSZZ "S" przed drugą turą wyborów; w 2010 r. wybrany na radnego sejmiku województwa małopolskiego (funkcję pełnił do 2011 r. - do wyboru na posła RP).

W okresie prezydentury w Krakowie był m.in. członkiem zarządu Związku Miast Polskich (1993-1998), wiceprezesem Unii Metropolii Polskich (1994-1998) i przewodniczącym Konwentu Prezydentów Największych Miast Polskich (1993-1996).

W l. 2003-2010 prezes SKF KS Cracovia.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004); w 2012 r. Prezydent RP postanowił o odznaczeniu go Krzyżem Wolności i Solidarności.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Józef Lassota ur. 24 października 1943 r. w Siedliskach, pow. gorlicki. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1968). Pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Mielec" w l. 1968-1970 jako starszy konstruktor; od 1970 r. zatrudniony w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa "COCH" i Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Chemicznych i Chłodniczych "CeBeA" w Krakowie jako starszy konstruktor, kierownik działu i zastępca dyrektora (1989-1990); dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (1991-1992), w okresie późniejszym polityk i samorządowiec; w l. 2002-2006 prowadził własną działalność gospodarczą; od 2007 r. współpracuje z Burmistrzem Wieliczki jako jego pełnomocnik ds. inwestycji i kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r.; współzałożyciel "S" w CeBeA; sekretarz KZ "S" (1980-1981); w dn. 11-12 września 1980 r. brał udział w spotkaniach na temat utworzenia wolnych związków zawodowych (Tymczasowego MKZ); w dn. 15 września 1980 r. wybrany na członka MKZ Małopolska, w którym pełnił funkcję Sekretarza; współpracownik "Gońca Małopolskiego"; sygnatariusz Deklaracji Założycielskiej Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (1981), od 9 października 1981 r. członek prezydium KOWzP; działacz Komisji Krakowskiej przy MKZ Małopolska; był przedmiotem działania operacyjnego SB, mającego go zdyskredytować w oczach współpracowników, co przyczyniło się do porażki w wyborach na członka ZRM i delegata na KZD podczas I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r.

Uniknął internowania w dn. 13 grudnia 1981 r. ze względu na wyjazd poza Kraków; w dn. 14 grudnia 1981 r. współorganizował strajk w CeBeA. W tym samym dniu poprowadził w Collegium Novum UJ wraz z T. Piekarzem spotkanie przedstawicieli "S" poświęcone sytuacji w strajkujących zakładach i zachowaniu na wypadek ataku na protestujących; po rozbiciu strajku w CeBeA został zatrzymany wraz z K. Pakońskim, J. Godlewskim i J. Walą; internowany 15 grudnia 1982 r. i przewieziony na KW MO przy ul. Mogilskiej, a następnie do ZK w Nowym Wiśniczu; aresztowany 23 grudnia 1981 r. i osadzony w AŚ przy ul. Montelupich; skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata (12 lutego 1982 r.); internowany ponownie 14 maja 1982 r.; zwolniony 6 lipca 1982 r.; po rewizji wniesionej do Sądu Najwyższego został skazany przez Sąd Wojewódzki w Krakowie na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz 15 tys. zł grzywny (21 stycznia 1983 r.); w l. 1982-1986 członek redakcji (wraz z K. Pakońskim i J. Godlewskim) pisma "Kurierek CeBeA".

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" w CeBeA: członek KZ (1980-1981), przewodniczący (1989-1990); sekretarz MKZ (1980-1981); delegat na WZD RM (1981).

Wicewojewoda Krakowski (1991-1992); Prezydent Miasta Krakowa (1992-1998); Radny Miasta Krakowa (1994-2006); Poseł na Sejm III, VII i VIII kadencji (1997-2001, 2011-2019); w l. 2002 i 2006 kandydował na urząd Prezydenta Miasta Krakowa - w 2002 r. uzyskał poparcie ZRM NSZZ "S" przed drugą turą wyborów; w 2010 r. wybrany na radnego sejmiku województwa małopolskiego (funkcję pełnił do 2011 r. - do wyboru na posła RP). W okresie prezydentury w Krakowie był m.in. członkiem zarządu Związku Miast Polskich (1993-1998), wiceprezesem Unii Metropolii Polskich (1994-1998) i przewodniczącym Konwentu Prezydentów Największych Miast Polskich (1993-1996).

W l. 2003-2010 prezes SKF KS Cracovia; członek założyciel Stowarzyszenia Sieć Solidarności, członek Kapituły Medalu "Dziękujemy za wolność". W marcu 2023 wybrany prezesem Krakowskiej Izby Turystyki.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004); Krzyżem Wolności i Solidarności (2012); Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015); uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2015).


Informacja z listy Internowani

inżynier mechanik, sekretarz KZ NSZZ "S" CeBeA, internowany 15.12.1981 - decyzja nr 101, Nowy Wiśnicz, aresztowany 23.12.1981, skazany na 1 rok w zawieszeniu 12.02.1982, internowany ponownie 14.05.1982 - decyzja nr 442, zwolniony 06.07.1982.


Informacja z listy Aresztowani

(1943), pracownik CeBeA, aresztowany XII 1981 - 12 II 1982.