Solidarność to znaczy razem

Łoziński Edward Franciszek

Informacja z listy Internowani

murarz, członek NSZZ "S", Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe nr 3, internowany 23.12.1981 - decyzja nr 404, zwolniony 26.01.1982.