Solidarność to znaczy razem

Machowski Jerzy

Informacja z listy Internowani

operator w Hucie im. Lenina, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 153, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 31.12.1981.