Solidarność to znaczy razem

Maleszka Lesław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 15 listopada 1952 r. w Zakopanem.

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1977).

W l. 1977-1980 i 1982-1984 pracownik Biblioteki Jagiellońskiej; wychowawca w Pogotowiu Opiekuńczym w Krakowie (1984-1990); w l. 1990-1994 pracownik redakcji i zastępca redaktora naczelnego "Gazety Krakowskiej", w l. 1994-2008 redaktor "Gazety Wyborczej".

W l. 1975-1976 członek nieformalnej grupy zwanej Anarchistami (ze St. Pyjasem i B.

Wildsteinem); od jesieni 1976 r. współpracownik KOR i KSS KOR; współzałożyciel SKS w Krakowie (15 maja 1977 r.); od października 1977 r. współredaktor pierwszego niezależnego studenckiego pisma "Indeks", od jesieni 1979 r. współpracownik drugoobiegowych "Wiadomości Tarnowskich"; w dn. 9-17 maja 1980 r. uczestnik głodówki w Podkowie Leśnej.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; pracownik Sekcji Informacji MKZ i ZRM; redaktor pism niezależnych "Goniec Małopolski" i "Aktualności" (od września 1981 r.); internowany w Ośrodku Odosobnienia w Jaworzu (26 stycznia 1982 r.); zwolniony 14 czerwca 1982 r.; autor ekspertyz dla podziemnych władz "S" w Małopolsce, publicysta podziemnych pism, m.in.

"Tygodnika Mazowsze" i "Arki" oraz paryskiego "Kontaktu"; redaktor książek Oficyny Literackiej oraz Wszechnicy Społeczno-Politycznej (inna nazwa OL), w l. 1987-1989 redaktor podziemnego pisma "Bez dekretu", w l. 1988-1990 redaktor naczelny "Nowohuckiego BiuletynuSolidarności".

W 1989 r. współtwórca krakowskiego oddziału "Gazety Wyborczej".

Zwerbowany przez SB do współpracy, trwającej od kwietnia 1976 r. do stycznia 1990 r. (TW ps. Ketman, Return, Tomek i Zbyszek); fakt współpracy został ujawniony w 2001 r. przez B. Wildsteina; w dn. 13 listopada 2001 r. przyznał się do współpracy, publikując w "Gazecie Wyborczej" artykuł "Byłem Ketmanem".


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, pracownik SI ZR Małopolska, internowany 26.01.1982 - decyzja nr 11, Jaworze, Darłówek, zwolniony 14.06.1982. (Współpracownik SB - m.in. tw "Return").