Solidarność to znaczy razem

Piekałkiewicz Antoni

Informacja z listy Internowani

pracownik MPK, członek KPN, internowany 11.11.1982 - decyzja nr 498, Kielce, zwolniony 24.11.1982.