Solidarność to znaczy razem

Pierzchała Janusz

Informacja z listy Internowani

absolwent filologii polskiej, etatowy pracownik (drukarz) w KRH, internowany 26.02.1982 - decyzja nr 12, Kielce, zwolniony 23.07.1982.