Solidarność to znaczy razem

Piwek Władysław

Informacja z listy Internowani

przewodniczący KZ NSZZ "S" w Wojskowych Zakładach Remontowych, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 329, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 0l.02.1982.