Solidarność to znaczy razem

Postawka Ryszard

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 26 grudnia 1953 r. w Krakowie.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1978); ukończył Studium Pedagogiczne przy IKN ODN w Nowym Sączu (1989) oraz studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2002).

Referent w Sądeckich Zakładach Naprawy Autobusów w Nowym Sączu (1978-1979); samodzielny konstruktor w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Podhale" w Nowym Targu (1979-1982); w l. 1983-1985 palacz w prywatnej cegielni; kierownik BORT PTTK w Krościenku n. Dunajcem (1985-1987); w l. 1988-1989 nauczyciel fizyki i matematyki w SP w Szczawnicy; w l. 1989-2011 nauczyciel informatyki w LO im. S. Żeromskiego w Krościenku n. Dunajcem (1989-2011), a w l. 1991-1997. dyrektor tejże placówki; od 2011 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r. w NZPS w Nowym Targu; członek komitetu założycielskiego "S" (14 października 1980 r.); członek Prezydium KZ "S" (1980-1981), odpowiedzialny za Sekcję Socjalną; delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r.; inicjator powołania i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Pracowniczego w NZPS Podhale (30 września 1981 r.).

Internowany 13 grudnia 1981 r. w Załężu, Uhercach i Nowym Łupkowie; zwolniony 25 listopada 1982 r.; po zwolnieniu z internowania stracił pracę; przez kolejne lata utrudniano mu znalezienie zatrudnienia, zwalniany z kolejnych miejsc po kilku miesiącach (m.in. z PPBK w Nowym Targu i SKR w Krościenku); utrzymywał się z dorywczych prac.

Wspólnie z żoną Małgorzatą organizował m.in. wczasy dla represjonowanych i ich rodzin oraz inne formy pomocy; w 1984 r. po przeszukaniu w jego domu został zatrzymany przez MO na 48 godz.

Członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Regionu nowotarsko-nowosądeckiego (kwiecień 1989 r.); przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Gminy Krościenko n. Dunajcem.

Zaangażowany w przygotowanie wyborów parlamentarnych (1989) i samorządowych (1990).

Radny Gminy Krościenko (1994-1998), przewodniczący Rady Gminy (1994-1998), radny powiatu nowotarskiego (1998-2002).

Twórca niezależnego pisma "Most" w Gminie Krościenko n. Dunajcem (1989).

Od 1985 r. przewodnik turystyczny beskidzki.

Odznaczony Medalem KEN (2006) i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2009).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Ryszard Postawka (ur.26.12.1953) współzałożyciel powołanego 14 października 1980 r. Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego. W latach 1980-1981 członek Prezydium KZ „S”. W lipcu 1981 wybrany na delegata WZD RM w Tarnowie. W 1981 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Pracowniczego w NZPS Podhale.13 grudnia 1981- 25 listopada 1982 internowany w Załężu. Przez kolejne lata SB utrudniała mu znalezienie jakiegokolwiek zatrudnienia. Organizator wczasów dla represjonowanych i ich rodzin oraz innych form pomocy. W 1984 po przeszukaniu w jego domu zatrzymany na 48 godz. W 1989 członek Komitetu Obywatelskiego nowotarsko-nowosądeckiego oraz przewodniczący KO Gminy Krościenko. Radny Gminy Krościenko (1994-1998), potem przewodniczący Rady Gminy, przez kolejne 4 lata radny powiatu nowotarskiego (1998-2002). W 1989 roku zakłada niezależne pismo „Most” w Krościenku. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Studium Pedagogiczne przy IKN ODN w Nowym Sączu, studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Krzyż Wolności i Solidarności (2015), Medal im. KEN (2006), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2009).

Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2020).


Informacja z listy Internowani

inżynier, artysta plastyk, członek Prezydium NSZZ ,,S" Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Podhale", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 41/81, w Załężu i Uhercach, zwolniony 17.11.1982.