Solidarność to znaczy razem

Rapff Tadeusz

Informacja z listy Internowani

lekarz mikrobiolog w Państwowym Szpitalu Klinicznym, członek NSZZ "S", internowany 22.12.1981 - decyzja nr 388, zwolniony 24.12.1981.