Solidarność to znaczy razem

Rospond Marek

Informacja z listy Internowani

student matematyki UJ, internowany 20.01.1982 - decyzja nr 30, Załęże, zwolniony 29.04.1982.