Solidarność to znaczy razem

Rupiński Dariusz

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Ur. 28 listopada 1960 r.

Student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1980-81 członek uczelnianych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-16 grudnia 1981 r. uczestnik wraz z grupą studentów AGH strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie.

W dniu 18 grudnia 1981 r. zatrzymany, a następnie internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie-Załężu. Zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r. Po uwolnieniu zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw drugoobiegowych.

Począwszy od 1985 r. współtwórca i uczestnik Ruchu "Wolność i Pokój". Uczestnik licznych manifestacji, w związku z udziałem w których był zatrzymywany karany grzywnami.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2021).


Informacja z listy Internowani

student III r. Wydz. Elektrycznego AGH, członek NZS, uczestnik strajku w HiL, internowany 16.12.1981 - decyzja nr 373, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29.04.1982.