Solidarność to znaczy razem

Rybowicz Jan

Informacja z listy Internowani

literat, członek ZLP, zam. Lisia Góra, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 5/ 81, Załęże, zwolniony 08.03.1982.