Solidarność to znaczy razem

Sajboth Krzysztof

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Ur. 17 sierpnia 1949 r.

W latach 1980-1981 był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Hucie im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie, pracownikiem Sekcji Informacji i Kultury Komisji Robotniczej Hutników. Wchodził m.in. w skład zespołu redakcyjnego "Biuletynu Informacyjnego Hutników" NSZZ Solidarność Huty im. Lenina.

Uczestniczył w strajku okupacyjnym w Hucie im. Lenina w dniach 13-16 grudnia 1981 r., który przeprowadzono w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Podczas protestu był członkiem Komitetu Strajkowego, przyczynił się między innymi do uruchomienia działającej na terenie huty radiostacji "Radio Wolna Polska". Uniknąwszy zatrzymania podczas likwidacji strajku, ukrywał się starając się jednocześnie kontynuować działalność związkową w warunkach konspiracyjnych. Po zatrzymaniu w dniu 13 maja 1982 r. został internowany (Decyzja nr 266). Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach oraz Łupkowie. Wolność odzyskał 28 lipca 1982 r.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).


Informacja z listy Internowani

pracownik Huty im. Lenina, Sekcja Interwencji KRH, internowany 15.05.1982 - decyzja nr 266, Kielce, zwolniony 13.07.1982.