Solidarność to znaczy razem

Sajdak Grzegorz

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 6 maja 1953 r. w Nowym Sączu.

Ukończył Technikum Mechaniczne w Nowym Sączu (1977).

W l. 1974-1984 ślusarz w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych (obecnie SGL Carbon Polska SA); w l. 1984-1986 bez pracy; w l. 1986-1999 kierownik działu technicznego w Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Nowym Sączu; od 1999 r. własna działalność gospodarcza.

W NSZZ "S" od 1980 r.; współorganizator NSZZ "S" na Wydziale Mechanicznym SZEW; wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego "S"; wiceprzewodniczący Komitetu Koordynacyjnego "S" w Nowym Sączu (od 8 października 1981 r.); uczestnik strajku w Ratuszu i w Domu Robotniczym ZNTK w dn. 9-19 stycznia 1981 r.

Delegat na I WZD RM NSZZ "S" w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym został wybrany na członka ZRM; od września 1981 r. przewodniczący Delegatury ZRM w Nowym Sączu; uczestnik marszu głodujących w Nowym Sączu (7 sierpnia 1981 r.); członek zespołu ZRM prowadzącego rozmowy z ministrem handlu wewnętrznego i usług Z. Łakomcem w sprawie zaopatrzenia w żywność (od sierpnia 1981 r.).

W dn. 13 grudnia 1981 r. zatrzymany, przewieziony do AŚ w Nowym Sączu, a następnie internowany w ZK w Załężu; zwolniony 3 kwietnia 1982 r.

Po zwolnieniu zaangażowany w działal- ność podziemną w Nowym Sączu; na czele MKS Nowy Sącz; zaangażowany w kolportaż prasy i ulotek przywożonych m.in. z Krakowa; uczestnik spotkań w Krakowie, Rabce-Zdroju; od 1983 r. członek Rady Pracowniczej w SZEW; wydawca i drukarz "Wiadomości Nowosądeckich"; korzystał z drukarni w Rytrze, Gołkowicach i w Barcicach (współpraca ze S. Jelińskim i R. Zagórskim); współorganizator pomocy dla aresztowanych i ich rodzin; członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

W dn. 5 marca 1984 r. aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie, w czerwcu 1984 r. zwolniony z pracy; wyszedł na wolność 31 lipca 1984 r. na mocy amnestii; SB uniemożliwiło mu powrót do pracy, oraz znalezienie innego zatrudnienia; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; w 1986 r. znalazł zatrudnienie w Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Nowym Sączu, dzięki nieugiętej postawie ówczesnego prezesa spółdzielni, który mimo nacisków ze strony SB nie zgodził się na rozwiązanie umowy o pracę.

W 1989 r. członek KO "S", wiceprzewodniczący komisji wyborczej podczas wyborów parlamentarnych.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

tokarz w Sądeckich Zakładach Elekrowęglowych, przewodniczący Delegatury w Nowym Sączu, członek ZR Małopolska, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 184/81, Załęże. zwolniony 03.04.1982.


Informacja z listy Aresztowani

(1953), pracownik Sądeckich Zakładów ElektroWęglowych w Nowym Sączu, aresztowany 5 III - VII 1984.