Solidarność to znaczy razem

Skóra Jan Zbigniew

Informacja z listy Internowani

inżynier, członek KZ NSZZ "S" w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 52, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 26.05.1982.